Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιεχόμενο

Νέλλη Καψή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 266), fax: 210 6617 778, e-mail: nkapsi@boussias.com

Άρτεμις Λύτρα, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 281), fax: 210 6617 778, e-mail: alytra@boussias.com

Συμμετοχές & Χορηγίες

Χρυσούλα Κορδούλη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 266), fax: 210 6617 778, e-mail: ckordouli@boussias.com

Λήδα Πλατή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 271), fax: 210 6617 778, e-mail: lplati@boussias.com

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ