Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Στόχος συνεδρίου

Κεντρικός στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση και υιοθέτηση της εξατομικευμένης θεραπείας προς όφελος των ασθενών και του συστήματος υγείας αλλά η δημιουργία συναίνεσης μεταξύ των φορέων για την προώθηση κοινών στόχων. Παράλληλα, μέσω των διακεκριμένων ομιλητών θα αναδειχθούν τα νέα πεδία στοχευμένης θεραπείας, οι προκλήσεις και οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε θεσμικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή των πεδίων αυτών σε οικονομικό και κλινικό επίπεδο.

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ